Průvodce strategií zmírňování sucha - Dieta

Vědci dělají vše pro to, teď se připravit změny forfuture klimatu a jejich predikce přírodních katastrof thatwill neúmyslně vést k alarmující míře. Tam willbe časté rozsáhlé sucho v nadcházejících letech. Se alarmingeffects na zemědělství, které se očekává, že způsobíztráty na životech, andworldwide jídlo.

Vědec se hledají způsoby, jak účinně omezit zemědělství damageto z již existují postupy v místě tominimize některé z účinků krátkodobém horizontu jsou platné Každý se snaží udělat theirpart snížit drastické dopady globálního oteplování,... Podle havingeffective. plány na místě pro veškeré sucha krize podél withother připravenosti účinky nationaldisaster Predikované plodin nedostatek se očekává, že se stane v amatter času, je to všechno o přípravě těchto změn dlouho dryspell v Americe způsobí světové.široký nedostatek potravin. Jakékoliv alleffects kalamity může být značně se správnými opatřeními inplace se připravit na budoucnost sucha problémů.

Plány by měly být na místě pro sledování oblasti, které jsou prodělává účinky sucha a pro distribuci informačních skutečností ofimportant a postup pro dané místo. Droughtmonitoring globální systém by měl být zachován pro snížení futureeffect na škody způsobené suchem. Udržitelné postupyareunderway, jako vědci se bavili na rozvoj plodiny, které cansurvive v období sucha,., a pracuje na všech oblastí klimatu changeissues snížit drastické dopady na budoucnost naturaldisasters

Pro ty, kteří v zemědělství a měl by mít plány developedfor alternativní zdroje vody v případě sucha nebo nedostatku vody Dueto Globální oteplování problémy a budoucí predikce (s).

Dopady sucha lze snížit řádným implementationsthat jsou během sucha pro přizpůsobení a adequateimprovements pro připravují. Politiky musí být na místě v orderto sucha integrované do národních, regionální a globální effectivemeasures.

Přírodní vodní program

Strategie krizového řízení je třeba řešit a akční takenahead času, aby se řádně připravit na blížící se globalnatural úlevy pro budoucí a současné účinky sucha. Tam aremany možnosti a programy, které se liší v závislosti na úrovni potřebují.

U mají plán, jako je instalace aWater Tank zachytit a uložit déšť padat a nebo využití šedé Waterwhich se recykluje vodu z vnitřní vody, jako je voda recyclingshower a jiné domácí voda používaná k použití nebo uložit..forwatering zahrady.

Collect Dešťové srážky se používá pro domácí nebo zavlažovací účely v dobách sucha.

Akvadukty dopravovat vodu a uložit pro hospodářská zvířata, a používat.

Výstavba rybníků na udržení vodu.

Ochranné obdělávání půdy, která zahrnuje:. Výlet, oříznutí, obrysy zemědělství, nula nebo chemické a mulčovací obdělávat postupy

Vypracovat a udržovat životní prostředí.

Odsolování mořské vody je technologie používaná, aby se sůl z mořské vody, aby se čerstvé vody pro lidskou spotřebu.

Sklizeň, existují různé způsoby, jak využít pro sběr dešťové inbarrels, které jsou umístěny po stranách střechy a jiných odpadních fromwashing a kanalizační systémy se recykluje a vyčištěny, aby byly znovu aswater pro..

Investovat do.

Kamennými zdmi a Trenchesmade proudit containwater aby půdu vlhkou a pro prevenci eroze půdy.

Výsadba odolných vůči suchu.

Cloud Seed se používá k vyvolání srážení způsobit sníh nebo déšť padat.

Vláda dotace a granty pro lidi k instalaci velkých vodních nádrží a instalatérských prací a souvisejících příslušenství.