Co je Body Mass Index (BMI)? - Dieta

Body Mass Index (BMI), také známý jako Quetelet Index obezity, je vzorec pro určení stupně obezity jednotlivce. Formule vznikla v devatenáctém století a stal Adolphe Quetelet mezinárodně používá k měření obezity uroku 1980. To je ještě široce použitý dnes přesto, že je velmi nepřesné.

Příklad (americké jednotky):

Výška = 5'-6 (66 ), hmotnost = 150 lbs.

Příklad (metrické jednotky):

Výška = 170 cm (1,70 m), hmotnost = 70 kg

Existuje několik dalších metod, včetněDual Energy X-Ray absorpciometrieATotal Body elektrickou vodivost.Tyto typy testu je zapotřebí velmi drahé, high-tech, a těžko najít stroje. Některé z nich používají záření, které omezuje jejich použití a jiné vyžadují další výzkum, než jsou běžně používané.